Privacybeleid

Privacybeleid

Gezinssport-ichtegem.be is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Patrick Verplancke
Macharius Grysonstraat 14
8480 Ichtegem
GSM 0473 69 49 44
info@gezinssport-ichtegem.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gezinssport-ichtegem.be verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van het contactformulier en je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  •  E-mailadres

Deze gegevens worden gebruikt om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gezinssport-ichtegem.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gezinssport-ichtegem.be bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gezinssport-ichtegem.be verstrekt de gegevens van het contactformulier niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gezinssport-ichtegem.be gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Gezinssport-ichtegem.be gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Afgezien van de gegevens die je vrijwillig met ons deelt bij het gebruik van deze website (vb. via het contactformulier), verzamelt Gezinssport-ichtegem.be ook automatisch gegevens via de website. Het kan gaan om IP-adres, het type browser en besturingssysteem, het aantal keren dat je de website bezocht, de pagina’s die je bezocht, etc.

Je kan ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Hou in gedachte dat door het uitschakelen van cookies, bepaalde grafische elementen misschien niet zo aantrekkelijk zijn of dat bepaalde toepassingen niet zullen werken, bepaalde elementen van de website vereisen het gebruik van cookies.

Bepaalde cookies kunnen door een derde partij worden geplaatst, bijvoorbeeld Google Analytics om het gebruik van de website te meten en
en reCAPTCHA om spam-robots op het contactformulier tegen te houden (dit zijn zogenaamde cookies van derden). Indien u wenst dat een website geen cookies op uw computer plaatst, dan kunt u de instellingen van uw browser dienovereenkomstig wijzigen. U kan er ook voor kiezen om cookies uit te schakelen.

Hieronder een voorbeeld van een analyse cookie van derden:

Cookie: Googly Analytics

Naam: _ga

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gezinssport-ichtegem.be en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gezinssport-ichtegem.be. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Gezinssport-ichtegem.bewil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gezinssport-ichtegem.be neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze info@gezinssport-ichtegem.be